คำถามที่พบบ่อย

การตรวจสอบภูมิหลังผู้สมัครงานคืออะไร

ปัจจุบัน บริษัทมีความจำเป็นต้องปกป้องธุรกิจและแรงงาน การตรวจสอบภูมิหลังผู้สมัครงานถือเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างเกราะคุ้มกันแรกให้กับธุรกิจ

การตรวจสอบภูมิหลังอย่างครบด้านสามารถสะท้อนข้อมูลที่สำคัญสำหรับประกอบการตัดสินใจของบริษัทในการจ้างคนให้ถูกกับงาน ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเปลี่ยนงาน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้สภาพแวดล้อมในการทำงานมีความมั่นคง การยืนยันผู้สมัครถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญจากหลายกระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรใหม่เข้าสู่องค์กร

การตรวจสอบภูมิหลังคือการยืนยันข้อมูลที่ผู้สมัครให้ไว้ว่าถูกต้องและเป็นจริง ข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วยรายละเอียดการทำงาน เช่น วันและช่วงเวลาการทำงาน ตำแหน่งงาน และเงินเดือนในอดีต นอกจากนี้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล อาทิเช่น ประวัติอาชญากรรม สภาพทางการเงิน ข้อมูลอ้างอิงทั่วไปจากอดีตนายจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ

การมีกระบวนการการตรวจสอบภูมิหลังของผู้สมัครในองค์กรจะสามารถช่วยชี้การตัดสินใจของนายจ้างที่จะจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อาทิ โจรกรรม การทุจริต การแสวงหาผลประโยชน์เข้าหาตนเอง ความรุนแรง และความผิดพลาดอื่นๆ

1) การตรวจสอบผู้สมัครก่อนตัดสินใจจ้างจะช่วยให้ลดสิ่งเหล่านี้

 • การโจรกรรมทรัพย์สินของบริษัท
 • ความรุนแรงในที่ทำงาน
 • บุคลากรที่มีคุณธรรมและประสิทธิภาพต่ำ
 • อัตราการลาออกจากงาน
 • การกระทำความผิดอันมีผลทางกฎหมาย และการสูญเสียลูกค้า

2) ผ่านการตรวจสอบภูมิหลัง จะช่วยให้คุณ

 • ตรวจจับข้อมูลการสมัครงานที่เป็นเท็จ
 • ได้ความจริงเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจจ้าง
 • ลดอัตราการลาออกจากงาน และต้นทุนการจ้างงานและการอบรมพนักงานใหม่
 • หลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตที่อาจเกิดความสั่นไหวในองค์กร
 • เสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับลูกจ้างคนอื่นๆและลูกค้าของคุณ
 • เพิ่มผลประโยชน์ในการแข่งขัน
 • ประหยัดเงินและเวลา

3) ตรวจสอบผู้เช่าจะทาให้คุณสามารถ

 • ลดความเสี่ยงในการที่จะต้องเผชิญกับปัญหาความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
 • ประหยัดเงินและเวลาโดยการรับรู้และสามารถจำแนกผู้เช่าที่มีความเสี่ยงสูง
 • เข้าใจสถานะทางการเงินและประวัติการชำระของผู้ที่จะเช่า

4) รู้จักลูกค้าและยืนยันตัวตนของผู้ค้าของคุณจะช่วยให้คุณ

 • กำจัดความเสี่ยงที่ไม่มีความจำเป็นอันเกิดจากบุคคลที่ทำงานในพวกเดียวกัน
 • ยืนยันความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับผู้ค้า
 • ช่วยทำให้แน่ใจว่าผู้ค้ามีความเกี่ยวข้องและตรงตามความต้องการเฉพาะของคุณ
 • ตรวจสอบได้ว่าเป็นลูกค้าที่แท้จริง

ติดต่อเราวันนี้

มาลองค้นพบว่าเราสามารถช่วยคุณและองค์กรของคุณได้อย่างไร